Właściwości fizyczne i chemiczne aluminium i stopów aluminium

1116 Wyświetlenia 2024-04-17 09:31:35

Właściwości fizyczne i chemiczne aluminium i stopów aluminium

Chociaż zarówno aluminium, jak i stopy aluminium wykorzystują aluminium jako główny pierwiastek syntetyczny, mają duże różnice w niektórych właściwościach fizycznych i chemicznych.

Aluminium jest lekkim i bardzo aktywnym pierwiastkiem, który łatwo utlenia się pod wpływem tlenu z powietrza. Aluminium i stopy aluminium często wykorzystują te dwie cechy, które są jednocześnie najwybitniejszymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi aluminium.

Właściwości fizyczne i chemiczne aluminium i stopów aluminium

Właściwości fizyczne i chemiczne aluminium i stopów aluminium

Właściwości fizyczne aluminium

Aluminium samo w sobie jest bardzo miękkim przedmiotem, ale po syntezie z innymi pierwiastkami, twardość stopu aluminium jest znacznie wyższa niż aluminium, i może być nawet porównywalny ze stalą.

Nieruchomość Opis
Symbol Glin
Liczba atomowa 13
Masa atomowa 26.9815 g/mol
Faza w temp. pokojowej. Solidny
Gęstość 2.70 g/cm³
Temperatura topnienia 660.32°C (1220.58° F)
Temperatura wrzenia 2467°C (4472.6° F)
Kolor Srebrzysto-biały
Ciągliwość Bardzo plastyczny
Plastyczność Bardzo plastyczny
Przewodność Przewodnik termiczny i elektryczny
Wytrzymałość na rozciąganie Względnie niski (Można wzmocnić)
Twardość Stosunkowo miękkie (Czyste aluminium)
Odporność na korozję Doskonały (Tworzy ochronną warstwę tlenkową)
Struktura krystaliczna Sześcienny skupiony na twarzy (FCC)
Właściwości magnetyczne Niemagnetyczne
Rozszerzalność cieplna 23.1 x 10^-6 /°C (w temperaturze 25°C)
Moduł Younga 68.3 GPa (9860 ksi)
Moduł ścinania 26 GPa (3770 ksi)
Współczynnik Poissona 0.33
Specyficzna pojemność cieplna 0.897 J/g°C
Przewodność cieplna 237 Z/(m·K) w temperaturze 25°C
Przewodnictwo elektryczne 37.7 x 10^6 S/m (IACS)
Oporność 2.65 x 10^-8 omów-m
Odbicie Około 80% dla światła widzialnego

Właściwości chemiczne aluminium

Aluminium jest bardzo aktywne w przyrodzie, co utrudnia oczyszczanie aluminium. Aluminium może łatwo reagować z tlenem z powietrza, tworząc twardszy tlenek glinu. Ludzie często wykorzystują tę właściwość do poprawy twardości stop aluminium powierzchnie.

Utlenianie aluminium

Utlenianie aluminium

Nieruchomość Opis
Reaktywność z tlenem Reaguje z tlenem tworząc tlenek glinu (Al2O3), co zapewnia warstwę ochronną przed dalszym utlenianiem. Warstwa ta jest stabilna i zapobiega korozji metalu.
Reaktywność z kwasami Reaguje z kwasami, takimi jak kwas solny (HCl) lub kwas siarkowy (H2SO4) do produkcji soli glinu i gazowego wodoru. Reakcja jest bardziej energiczna w przypadku stężonych lub gorących kwasów.
Reaktywność z zasadami Reaguje z mocnymi zasadami, takimi jak wodorotlenek sodu (NaOH) do produkcji soli glinu i gazowego wodoru. Reakcja jest również dość energiczna.
Reaktywność z halogenami Reaguje z halogenami (np., chlor, brom) tworząc halogenki glinu (np., AlCl3, AlBr3). Reakcje te są zazwyczaj energiczne i mogą zachodzić w temperaturze pokojowej.
Palność Choć nie jest łatwopalny w tradycyjnym sensie, aluminium może palić się w postaci proszku, płatki, lub cienkie paski, wytwarzając tlenek glinu i ciepło. Jest to znane jako reakcja termitu i jest stosowane w spawalnictwie i pirotechnice.
Pasywacja Aluminium ma zdolność pasywacji, tworząc cienką, ochronną warstwę tlenku na jego powierzchni, która zapobiega dalszemu utlenianiu. Ta właściwość przyczynia się do jego doskonałej odporności na korozję.
Reakcja z wodą Aluminium nie reaguje z wodą w temperaturze pokojowej ze względu na obecność warstwy tlenku. Jednakże, w wysokich temperaturach, może reagować z parą, tworząc tlenek glinu i gazowy wodór.
Tworzenie stopu Aluminium łatwo tworzy stopy z innymi metalami, zmieniając jego właściwości chemiczne i poprawiając jego właściwości mechaniczne i fizyczne dla określonych zastosowań. Typowe pierwiastki stopowe obejmują miedź, krzem, i magnez.

Zastosowania różnych serii stopów aluminium

Właściwości stopów aluminium różnią się znacznie ze względu na różne elementy syntetyczne. Według głównych syntetycznych pierwiastków stopów aluminium, Stopy aluminium można podzielić na 1000-8000 serie stopów aluminium.

Seria stopów aluminium Główne pierwiastki stopowe Aplikacja
1000 Seria Prawie czyste aluminium Sprzęt do przetwarzania żywności, sprzęt do przetwarzania chemicznego, itp.
2000 Seria Cu Elementy konstrukcyjne w przemyśle lotniczym i kosmicznym
3000 Seria Mn Zbiornik paliwa, ścianka cylindra i inne elementy
5000 Seria Mn & Mg Statek, części samochodowe i lotnicze
6000 Seria I & Mg Elementy konstrukcyjne w budownictwie, przemysł lotniczy i motoryzacyjny
7000 Seria zn Komponenty o wysokiej wytrzymałości w sprzęcie lotniczym i sportowym
8000 Seria Fe Materiały opakowaniowe, takie jak folia aluminiowa


Powiązane aplikacje

Taśma aluminiowa do szkła izolacyjnego

Taśma aluminiowa do szkła izolacyjnego

Taśma aluminiowa do szkła izolacyjnego, jak sama nazwa wskazuje, to aluminiowy materiał ramowy używany do produkcji szkła izolacyjnego. Szkło izolacyjne składa się z warstwy powietrza lub innego gazu o określonej szerokości znajdującej się pomiędzy dwiema płytami szklanymi.

40ft kontener transportowy

Aluminiowa płyta do pojemnika

Płyta aluminiowa do pojemników jest powszechnym materiałem stosowanym w produkcji pojemników, co może skutecznie zmniejszyć wagę, poprawić efektywność transportu, i zwiększyć żywotność.

Stop aluminium dla statków

Stop aluminium dla statków

Stop aluminium dla statków, zwany także morskimi stopami aluminium, Wspólne obejmują 5000 seria, 6000 seria, I 7000 serie stopów aluminium, które mogą skutecznie poprawić żywotność statków.

Skontaktuj się z nami

Adres

nr 52, Droga Dongming,
Zhengzhou, Henan, Chiny

Zadzwoń do nas

Tel:+86-371-66302886
WhatsApp:+8618137782032

Certyfikaty Huaweia

Zaufana blacha/cewka aluminiowa, Folia aluminiowa, Taśma aluminiowa, Producent kół aluminiowych
Dostarczamy wyłącznie produkty wysokiej jakości


Whatsapp/Wechat
+8618137782032
WhatsApp wechat

sprzedaż@hw-alu.com